גיוס המונים

איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק…

משפחות ויחידים נקלעים לעיתים למצוקה כלכלית גדולה שבאה בעקבות משבר פתאומי בחיים.

המשבר יכול לבוא לידי ביטוי בצורך טיפול רפואי יקר, צורך בשיקום יקר, או כפועל יוצא של אובדן בן משפחה יקר.

העמותה עומדת לעזר ככל יכולתה למשפחות שבתחום פעולתה וזאת במטרה לעזור להם לחזור למסלול חיים תקין ושגרתי ככל האפשר.

על מנת לעשות את מירב והמיטב עבור המשפחה, אנו לא פועלים לבד! את פעילות זו אנו עושים בשיתוף פעולה עם ארגון jgive אשר לו, פלטפורמה אמינה, יעילה וטובה לביצוע קמפיינים לגיוס המונים.

האחריות שלנו היא לא רק לפונה, אנו רואים עצמינו כאחראים גם כלפי התורמים ועושים ככל יכולתינו שהכספים שנתרמו ישמשו למטרה שלמענם הם נתרמו. במקרים מסוימים אנו דורשים שיפתח חשבון

בנק בנאמנות, בניהול של עו"ד או רו"ח ובשיתוף של עוד 2 נציגים, נציג המשפחה ונציג ציבור אשר ינהלו ויפקחו על הכספים שנאספו.

כדרכינו אנו לא גובים עמלות / אחוזים / דמי טיפול, על כל הפעילות הזו וכל הכספים שמתקבלים נמסרים ליעודם!

איך זה עובד?

כל פונה שמבקש להעזר בנו בגיוס המונים, מתבקש להציג את המקרה בצורה מפורטת בעזרת טופס

בקשה מפורט המסופק לו ולצרף את כל המסמכים התומכים בבקשה.

כחלק בלתי נפרד מהגשת הבקשה, נדרש הפונה להציג בטוחות שהכספים שיתרמו יופנו אך ורק

ליעוד שאיליו הם נתרמו!

הבקשה המוגשת נבדקת ונבחנת לעומק ונדונה ע"י ועדת תמיכות של העמותה, אשר מאשרת את

הבקשה / דוחה את הבקשה או מחזירה לבירור והשלמת פרטים.

ברגע שהבקשה מאושרת, אנו מאשרים להעלות הקמפיין לאוויר. במידה והקמפיין מבוצע בשיתוף

פעולה עם ארגון נוסף, אנו מודיעים לשותפינו לפעילות זו כי ניתן להעלות את הקמפיין לאוויר.

בתום תהליך הגיוס, ולאחר שהסתיים כל תהליך קבלת הכספים, אנו מוודאים כי הפונה עומד בכל

הדרישות שהצגנו, להבטחת שהתרומות ישמשו ליעודן.

לאחר שמולאו כל התנאים, התרומות שנאספו נמסרות לפונה באמצעות המחאה במעמד מיוחד,

תוך הכרת תודה לכל מי שפעל ותרם לטובת המקרה.

טקס הענקת הכספים מתועד ומצולם ומופץ לכל התורמים על מנת שיראו שכל הכספים שתרמו

נמסרו ליעודם.