for ENGLISH click here>>

תנאי השימוש באתר "עמותת איש צדיק היה"

  1. כללי

1.1. עמותת איש צדיק היה ע"ר מספר 580546158 ("העמותה") הינה המפעילה של אתר "עמותת איש צדיק היה" שכתובתו:
https://www.ish-tsadik.org.il/ (" האתר")

1.2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (" תנאי השימוש").

1.3. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין העמותה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר (" המשתמש").

1.4. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

1.5. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

 

  1. ביצוע תרומות

2.1. העמותה תסלוק את אמצעי התשלום שלך, קבלה על תרומה

חתומה אלקטרונית מוכרת למס תשלח אליך בדו"אל בתום החיוב.

המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מסכים מראש לקבלת קבלות ממוחשבות ואלקטרוניות על תרומותיו דרך האתר ולא תהא לו שום טענה ו/או תביעה בעניין זה (במידה והמשתמש מעוניין לקבל קבלת מקור בדואר – הוא נדרש לשלוח בקשה מסודרת לכתובת עמותת איש צדיק היה רח' שיר השירים 88 אלקנה, מיקוד:4481400). מבצע פעולת התרומה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

2.2. השימוש בשירות ביצוע התרומות הינו בהתאם לתנאי השימוש ובאחריות הגולש בלבד.

  1. אבטחת מידע והגנה על פרטיות

3.1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").

3.2. העמותה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית העמותה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי העמותה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי העמותה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי העמותה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות.
העמותה לא תעביר את פרטי התורמים לצד ג'.

3.3. העמותה מאבטחת את המידע המצוי באתר ובהמלצות באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין העמותה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר או בהמלצות.

  1. קבצי Cookie

4.1. "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookieבכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה העמותה שימוש הינו מוצפן, כך שרק העמותה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

4.2. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לעמותה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו.

 

  1. שונות

5.1. העמותה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

5.2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

5.3. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של העמותה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.