"קמחא דפסחא" תורמים באמצעות – "עמותת איש צדיק היה"

לכל אחד מאיתנו שמורה הזכות להיות חלק במצווה זו!

העמותה קיבלה על עצמה להעניק למשפחות נצרכות "סידור מלא" של ליל הסדר.

כל משפחה תקבל תלושי קנית מזון המספקים לצרכי כל! ליל הסדר ולקנות בעצמה את המוצרים האהובים והמתאימים לה, הן מבחינת ההכשר והן מבחינת הטעם.

בנוסף תקבל גם כל משפחה תלושי קנית ביגוד חדש לכל המשפחה לפי מס' הנפשות.

כל המשפחות שיקבלו מאיתנו את התמיכה, הן משפחות המוכרות ברשויות הרווחה והומלצו על ידם לקבל.

תרומה לעמותה מזכה את התורם בהחזר מס לפי סעיף 46 לעניין תרומות. כמו כן תורמים מארצות הברית יכולים גם הם לקבל זיכוי מס על תרומתם בארצות הברית.

תודות

לתרומות

כל תרומה לעמותה מזכה את התורם בהחזר מס לפי סעיף 46 לעניין תרומות במס הכנסה.