עמותת איש צדיק היה הינה עמותה רשומה (ע"ר) שמספרה: 580546158

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46

* לעמותה גם אישור תרומות בארצות הברית המזכה את התורם להחזר מס בארה"ב.

  • העברת תרומה מארה"ב מתבצעת באמצעות משלוח המחאה בצירוף מכתב מלווה

    לפרטי אופן העברת התרומה – לחץ כאן

* לעמותה גם אישור תרומות בקנדה המזכה את התורם להחזר מס בקנדה.

  • העברת תרומה מקנדה מתבצעת באמצעות משלוח המחאה בצירוף מכתב מלווה, או העברה בנקאי.

    לפרטי אופן העברת התרומה – לחץ כאן