גליונות פרשת שבוע

ספריית הגליונות של כמיים חיים

בדף זה מרוכזים כל גליונות כמיים חיים המופצים מידי שבוע. לנוחות המשתמשים הגליונות מרוכזים בחלוקה למועדים ולחומשים.

ניתן להוריד כל גליון ולשמורו ולהדפיסו בכל עת.

חגים ומועדים – תשפ"ד

ברכת הרב – לחג הפסח

ימי הפורים – ומתנות לאביונים

 

לקראת ימי – הפורים

שבת – שמיני עצרת

שבת – סוכות

חומש דברים

חומש במדבר

פרשת – נשא

חומש ויקרא

פרשת – אמור

חומש שמות

פרשת – ויקהל

פרשת – כי תשא

פרשת – משפטים

פרשת – בא

פרשת – שמות

חומש בראשית

פרשת – וישב

פרשת – וישלח

פרשת – ויצא

פרשת – תולדות

חגים ומועדים – תשפ"ג

שיחה בנושא – דרכה של צדקה

שבת – ראש השנה

שביעי של פסח – ענינו של נס

שיחה בנושא – דרכם של יוסף ויהודה

שיחה בנושא – מצוות תפילין

חומש דברים

פרשת – האזינו – שובה

שבת – ראש השנה

פרשות – ניצבים וילך

פרשת – כי תבוא

פרשת – כי תצא

פרשת – שופטים

פרשת – ראה

פרשת – עקב

פרשת – ואתחנן

פרשת – דברים

חומש במדבר

פרשות- מטות מסעי

פרשת – פנחס

פרשת – בלק

פרשת – חוקת

פרשת – קרח

פרשת – שלח לך

פרשת – בהעלותך

פרשת – במדבר

חומש ויקרא

פרשות – בהר בחוקותי

פרשת – אמור

פרשות – אחרי מות קדושים

פרשות – תזריע מצורע

פרשת – שמיני

פרשת – צו – שבת הגדול

פרשת –  ויקרא

חומש שמות

פרשות – ויקהל פקודי – פרשת החודש

פרשת – תצוה – זכור

פרשת – תרומה

פרשת – משפטים

פרשת – יתרו

פרשת בשלח – שירה

פרשת – בא

פרשת – שמות

פרשת – וארא

חומש בראשית

פרשת – ויחי

פרשת – ויגש

פרשת – מקץ – שבת חנוכה

פרשת – וישב

פרשת – וישלח

פרשת – ויצא

פרשת – תולדות

פרשת – חיי שרה

פרשת – וירא

פרשת – לך לך

פרשת – נח

פרשת – בראשית

חגים ומועדים – תשפ"ב

שיחה בנושא – המן פרנסתו של האדם

שיחה בנושא – מהות יום הכיפורים

שיחה בנושא – חידושה של תשובה

חומש דברים

פרשת – האזינו

פרשת – וילך שבת שובה

פרשת – ניצבים

פרשת – כי תבוא

פרשת – כי תצא

פרשת – שופטים

פרשת – ראה

פרשת – עקב

פרשת – ואתחנן

פרשת – דברים – חזון

חומש במדבר

פרשת – מסעי

פרשת – מטות

פרשת – פנחס

פרשת – בלק

פרשת – חוקת

פרשת – קרח

פרשת – בהעלותך

פרשת – נשא

חומש ויקרא

פרשת – בחוקותי

פרשת – בהר

פרשת – אמור

פרשת – קדושים

פרשת – מצורע – שבת הגדול

פרשת – תזריע – שבת החודש

פרשת – שמיני – שבת פרה

פרשת – ויקרא – שבת זכור

חומש שמות

פרשת – פקודי

פרשת – ויקהל – שקלים

פרשת – כי תשא

פרשת – תצוה

פרשת – תרומה

פרשת – משפטים

פרשת – יתרו

פרשת – בשלח

פרשת – בא

פרשת – וארא

חומש בראשית

פרשת – ויחי

פרשת – ויגש

פרשת – וישב

פרשת – וישלח

פרשת – ויצא

פרשת – תולדות

פרשת – חיי שרה

פרשת – וירא

פרשת – לך לך

פרשת – נח

פרשת – בראשית

חגים ומועדים – תשפ"א

דברי חיזוק – לעבודת חודש אלול

שיחה – סגולות בברכת המזון

שיחה – לשבועות

שיחה – לל"ג בעומר

שיחה – לשביעי של פסח

מהות נס –פורים

גליון – שמחת תורה – וזאת הברכה

גליון – שבת סוכות

שיחה – ליום הכיפורים

גליון – האזינו שבת שובה

גליון – שבת ראש השנה

סימני – החג

חומש דברים

פרשת – וילך – שבת שובה

פרשת – ניצבים

פרשת – כי תבוא

פרשת – כי תצא

פרשת – שופטים

פרשת – ראה

פרשת – עקב

פרשת – ואתחנן

פרשת – דברים – שבת חזון

חומש במדבר

פרשות – מטות מסעי

פרשת – פנחס

פרשת – בלק

פרשת – חוקת

פרשת – קורח

פרשת – שלח

פרשת – בהעלותך

חומש ויקרא

פרשות – בהר בחוקותי

פרשת – אמור

פרשות – אחרי מות קדושים

פרשות – תזריע מצורע

פרשת – צו – שבת הגדול

פרשת – ויקרא

חומש שמות

פרשות – ויקהל פקודי

פרשת – תרומה – זכור

פרשת – משפטים

פרשת – יתרו

פרשת – בשלח

פרשת – בא

פרשת – וארא

פרשת – שמות

חומש בראשית

פרשת – ויחי

פרשת – ויגש

פרשת – מקץ

פרשת – וישב

פרשת – וישלח

פרשת – ויצא

פרשת – תולדות

פרשת – חיי שרה

פרשת – וירא

פרשת – לך לך

פרשת – נח

פרשת – בראשית

חגים ומועדים – תש"פ

הלכות – ט' באב

הלכות – בין המצרים

שיחה – יז' בתמוז

שיחה – לשבועות

שיחה – לשביעי של פסח

סדר אמירת – קרבן פסח

שיחה – לפסח

שבת תצוה – שבת זכור

גליון – שמחת תורה

שבת וילך – שבת שובה

גליון חג – סוכות

שבת ניצבים – ראש השנה

סימני החג – ראש השנה

חומש דברים

פרשת – ניצבים וילך

פרשת – כי תבוא

פרשת – כי תצא

פרשת – שופטים

פרשת – ראה

פרשת – עקב

פרשת – ואתחנן

חומש במדבר

פרשות –מטות מסעי

פרשת – בלק

פרשת – חוקת

פרשת – קורח

פרשת – שלך לך

פרשת – בהעלותך

פרשת – במדבר

חומש ויקרא

פרשות – בהר בחוקותי

פרשות – אחרי מות קדושים

פרשות – תזריע מצורע

פרשת – שמיני

פרשת – צו

פרשת – ויקרא

חומש שמות

פרשת – ויקהל פקודי

פרשת – כי תשא

פרשת – תצוה

פרשת – תרומה

פרשת – יתרו

פרשת – בשלח

פרשת – בא

פרשת – וארא

פרשת – שמות

חומש בראשית

פרשת – ויחי

פרשת – ויגש

פרשת – מקץ

פרשת – וישב

פרשת – וישלח

פרשת – ויצא

פרשת – תולדות

פרשת – חיי שרה

פרשת – וירא

פרשת – לך לך

פרשת – נח

פרשת  – בראשית

ימים נוראים וחגים – תשע"ט

שבת פסח – לחץ כאן

סדר אמירת קורבן פסח – לחץ כאן

שבת חנוכה – לחץ כאן

שבת חוה"מ סוכות – לחץ כאן

שבת – שובה

שבת ניצבים – ראש השנה

סימני החג – ראש השנה

חומש דברים

פרשת – וילך

פרשת – ניצבים

פרשת – כי תבוא

פרשת – כי תצא

פרשת – שופטים

פרשת – ראה

פרשת – עקב

פרשת – ואתחנן

פרשת – דברים – שבת חזון

חומש במדבר

פרשת – מסעי

פרשת – מטות

פרשת – פנחס

פרשת – בלק

פרשת – חוקת

פרשת – קורח

פרשת – שלח

פרשת – בהעלותך

פרשת – נשוא – חג שבועות

פרשת – במדבר

חומש ויקרא

פרשת – בחוקותי

פרשת – בהר

פרשת – אמור

פרשת – קדושים

פרשת – אחרי מות – פסח

פרשת – תזריע – החודש

פרשת – ויקרא – זכור

חומש שמות

פרשת – פקודי

פרשת – ויקהל

פרשת – כי תשא

פרשת – תצוה

פרשת – תרומה

פרשת – משפטים

פרשת – יתרו

פרשת – בשלח

פרשת – בא

פרשת – וארא

פרשת – שמות

חומש בראשית

פרשת  – ויחי

פרשת – ויגש

פרשת – מקץ

פרשת – וישב

פרשת – וישלח

פרשת – ויצא

פרשת – תולדות

פרשת – חיי שרה

פרשת – וירא

פרשת – לך לך

פרשת – בראשית

ימים נוראים וחגים – תשע"ח

שיחה לל"ג בעומר – לחץ כאן

שיחה לשביעי של פסח – לחץ כאן

שבת פסח – לחץ כאן

שיחה לפרשת זכור – לחץ כאן

שמחת תורה ושבת בראשית – לחץ כאן

שיחה להושענא רבה ושמיני עצרת – לחץ כאן

שיחה לחנוכה – לחץ כאן

שיחה לפרשת שקלים – לחץ כאן

פרשת האזינו – שבת תשובה – לחץ כאן

גליון ראש השנה – לחץ כאן

שיחה לרגל ראש השנה – לחץ כאן

שבת יום כיפור – לחץ כאן

חג הסוכות – לחץ כאן

חומש דברים

פרשת – האזינו

פרשת – וילך

פרשת – ניצבים

פרשת – כי תבוא

פרשת – כי תצא

פרשת – שופטים

פרשת – ראה

פרשת – עקב

פרשת – ואתחנן

פרשת – דברים

חומש במדבר

פרשות – מטות מסעי

פרשת – פנחס

פרשת – בלק

פרשת – חוקת

פרשת – קורח

פרשת – שלח

פרשת – בהעלותך

פרשת – נשא

פרשת – במדבר – שבועות

חומש ויקרא

פרשת – בחוקותי

פרשת – בהר

פרשת – אמור

פרשות – אחרי מות קדושים

פרשות – תזריע מצורע

פרשת שמיני- אסרו חג פסח

פרשת צו – שבת הגדול

פרשת ויקרא – החודש

חומש שמות

פרשות- ויקהל פקודי – פרה

פרשת – תצוה – זכור

פרשת – תרומה

פרשת – משפטים

פרשת – יתרו

פרשת – בשלח

פרשת בא – לחץ כאן

פרשת וארא – לחץ כאן

פרשת שמות – לחץ כאן

חומש בראשית

פרשת – ויחי

פרשת – ויגש

פרשת- מקץ

פרשת – וישב

פרשת – וישלח

פרשת – ויצא 

פרשת – תולדות

פרשת – חיי שרה

פרשת – וירא 

פרשת – לך לך

פרשת – נוח

פרשת – בראשית

Click here to add your own text