Entries by israel

ל”ג בעומר בבית חולים קפלן

יום חמישי ל”ג בעומר, יצאנו קבוצה של מתנדבים לשמח ילדים שמאושפזים בבית החולים קפלן שבעיר רחובות. הצטרפו אלינו 7 מתנדבים מקבוצת “הסיטונים” שפועלים כל השנה על מנת להגדיל את העשייה החברתית וההתנדבות בארץ. מאחר והקבוצה הייתה גדולה יחסית וכללה מתנדבים חדשים, ביצענו פעולת הכנה, הדרכה והתארגנות מסודרת, שכללה סידור את כל ההפתעות בסלסלות מרשימות, חלוקת המתנדבים לקבוצות […]

תודה – יוסי וקרן

עמותת אש צדיק היה תודה רבה לכם אתם אנשים משמחים, אנשים טובים משמחים ילדים וחולים בבית החולים, לב ענק ונתינה ענקית תודה רבה לכם הרבה בריאות ורק טוב יוסי וקרן זית 0526763047 לצפייה במכתב המקורי – לחץ כאן

האם מותר להשהות סירים ישירות על גבי אש נמוכה בשבת כאשר מוציאים את כפתורי ויסות הגז?

שאלה האם מותר להשהות סירים ישירות על גבי אש נמוכה בשבת כאשר מוציאים את כפתורי ויסות הגז? תשובה מותר לכתחילה אך רק לאשכנזים. והטעם לכך הוא משום שכל מה שחששו חכמים מחיתוי (שהוא הגברת האש בלשון חז”ל) הוא כאשר אין לאדם תזכורת שלא לעשות כן בשבת. ולכן ע”י מה שהיו גורפים את הגחלים או מפזרים עליהם עפר (קטימה) […]

האם ניתן לכבס מגבות מלוכלכות מבשר ומגבות מלוכלכות מחלב ביחד?

שאלה האם ניתן לכבס מגבות מלוכלכות מבשר ומגבות מלוכלכות מחלב ביחד? תשובה אין בכך איסור, משום שאבקת הכביסה פוגמת את הלכלוך. וכמו שפסק מרן הרמ”א בשם המהר”ם שמותר להשתמש בסבון פגום שיש בו תערובת של בשר בחלב.

אני זורקת את מרק העוף הרותח שנשאר לתוך הפח, ולעתים יש בפח גבינות ומוצרי חלב, האם יש בזה איסור בשר בחלב?

שאלה אני זורקת את מרק העוף הרותח שנשאר לתוך הפח, ולעתים יש בפח גבינות ומוצרי חלב, האם יש בזה איסור בשר בחלב? תשובה דודי זקני הגרי”ש אלישיב זצ”ל פסק לאיסור (אשרי האיש ה ג). ויש להעיר גם לגבי איסור בישול לשבת, שאם שפכנו את המרק הרותח על גבי דברים שלא עברו בישול – עברנו גם באיסור בישול בשבת. […]

האם מותר לקחת מהאש של נר השבת לטובת עניין אחר, כדוגמת הדלקת האש בכיריים?

שאלה האם מותר לקחת מהאש של נר השבת לטובת עניין אחר, כדוגמת הדלקת האש בכיריים? תשובה מרן המ”ב (רסג ד) כותב שנהגו לא להדליק נר שבת מנר שבת אחר באמצעות קיסם, או גפרור בזמננו. טעמו משום שבמה שמדליקים גפרור ממנה, גם אם עושה כן לצורך נר שבת אחר, יש ביזוי למצווה. ואם כן בוודאי שלא נעשה שום […]

כמה נרות צריך להדליק לכבוד שבת קודש?

שאלה כמה נרות צריך להדליק לכבוד שבת קודש? תשובה מדינא די באחד. למעשה ישנם מנהגים שונים; יש שנהגו להדליק ב’ נרות – אחד כנגד “זכור” ואחד כנגד “שמור”. ויש שנהגו בשבעה נרות – כנגד ימי השבוע. ויש שנהגו עשר – כנגד עשרת הדיברות. וכן יש הנוהגים להוסיף נר עבור כל ילד.

לנוהגים לומר בימות הקיץ “משיב הרוח ומוריד הטל”, כפי הנוסח שמברכים בתפילת הטל ביום טוב ראשון של פסח, מהו מקור לכך?

שאלה לנוהגים לומר בימות הקיץ “משיב הרוח ומוריד הטל”, כפי הנוסח שמברכים בתפילת הטל ביום טוב ראשון של פסח, מהו המקור לכך? תשובה כתב בעל המחצית השקל (סימן קיד סק”ג) שמדברי מרן השו”ע משמע שיש לומר רק מוריד הטל בימות הקיץ, וכן הוא בנוסח התפילה של הרמב”ם (סוף ספר אהבה). ובנוסח תפילת רב עמרם גאון וכך כתב בעל הכף […]

ערב פסח בב”ח השרון

17.4.22 בערב פסח בשעות הצהריים, זמן שבכל ביתי ישראל עסוקים בהכנות אחרונות לקראת ליל הסדר יצאו מתנדבינו היקרים לפעילות בבית החולים השרון בפתח תקווה. הפעילות כללה, ביקור, עידוד ותמיכה של חולים שנאלצו להישאר בחג בין כותלי בית החולים. במסגרת הפעילות חילקו מתנדבינו הגדות של פסח, נרות שבת לנשים וברכונים לחג. החולים קיבלו את המתנדבים בהתרגשות […]

אנו מגדלים תוכי ודגים, האם מותר לתת להם אוכל שאינו כשר לפסח?

שאלה אנו מגדלים תוכי ודגים, האם מותר לתת להם אוכל שאינו כשר לפסח? תשובה מרן השולחן ערוך (סי’ תמ”ב ס”ד) פסק שאם תערובת חמץ נפסלה מאכילת אדם מותר לקיימה וליהנות ממנה בפסח (ב”י ריש סי’ תמ”ב מהרמב”ם ועוד), ולכן מותר לתת לדגים ולעופות תערובת חמץ שנפגמה מאכילת אדם. וקטניות בוודאי מותרות לחלוטין. ואם אי אפשר להאכילם אלא בחמץ […]