בס"ד

שלום וברכה

בקשתכם התקבלה והועברה לרב אידלס לתפילה וברכה.

שמכם התווסף לרשימה ויופיע בה במשך שבוע ימים.

בברכה נאמנה.