צירוף קטן כעשירי למניין

שאלה

שלום הרב, התארחתי במקום מסוים והיה חסר אחד למניין, בין המתפללים החל דיון האם מותר לצרף את אחד הילדים הקטנים שהגיעו לבית הכנסת עם חומש בידו על מנת להחשיבו כך לעשירי.

האם הדבר אפשרי?

תשובה

בשו"ע (סי' נ"ה ס"ד) מובא שיש אומרים שקטן מגיל שש שיודע למי מברכים מצטרף למניין עשרה לכל דבר שבקדושה. וסיים מרן שאין נראים דבריהם. אולם מרן הרמ"א (שם) פסק שבשעת הדחק יש נוהגים להקל.

והוסיף מרן המשנה ברורה שבזמננו בשעת הדחק נותנים ביד הקטן חומש ומצרפים אותו. וסיים שהרבה אחרונים אינם מקילים בזה גם בשעת הדחק בשום אופן. במקור המנהג נפרט שהמחצית השקל כתב בשם הב"ח עפ"י התוספות (ברכות מח.) שכדי שהקטן יצטרף למניין הוא צריך להחזיק חומש שנכתב על גבי קלף בידו. כיום זה שייך בספר-תורה בלבד, ולא ניתן לקטן שאינו יכול לשמור על גוף נקי להחזיק את ספר התורה, משום שיש בכך זלזול בכבודה של התורה, כפי שהאריך הגר"מ פיינשטיין.

מצד שני היו שהקלו שיכול להצטרף גם בלי להחזיק ספר-תורה בידו, בהם: שו"ע הרב, סידור היעב"ץ (הל' ברכה"ש סי' ח'), שו"ת מהרש"ם (ח"ג סי' קס"ב), עפ"י דברי המגן אברהם והגר"א (שם). אך כל זה הוא רק במקום שיש חשש שהמניין יתבטל או בשעת חירום או שהיו עשרה ואחד יצא, כפי שהאריכו בזה המנחת יצחק (ח"א סי' צ"ג), המהרש"ג (ח"ב סי' מ') ובצל החכמה (ח"ד סי' ל"ג). וכפי שמעיד על עצמו בעל שו"ת שרגא המאיר (ח"ז סי' ע"ו) שצירפו אותו בשעת מלחמה למניין.

אמנם היו שחלקו על כך נחרצות ולא התירו לעשות כן בשום אופן, הרי הם הפתחי תשובה (שם), הנצי"ב (משיב דבר סי' ט'), ערוך השלחן, פני מבין (סי' כ"ד), לבושי מרדכי (ח"א סי' כ'). ומצאתי בהליכות שלמה שלדעת מרן הגרש"ז אויערבאך שמה שאסר מרן המשנה ברורה הוא אף אם המניין יתבטל לחלוטין. וביותר יש לספרדים להחמיר בזה בכל תוקף, כפי שהאריכו מרנן הכף החיים, שסבר שאף דברי מרן הרמ"א לא הובנו היטב, וכן סברו הישכיל עבדי (ח"ה סי' כ'), אור לציון (ח"ב סי' ה') והיביע אומר (ח"ד סי' ט', ח"ט סי' ק"ד).

לכן להלכה נחמיר ולא נצרף קטן למניין, אם לא בשעת חירום במניין אשכנזי כשהקטן אחוז בספר תורה בידיו.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לשיח?
אשמח לקבל את תגובתך!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.