האם נשים חייבות במים אחרונים?

שאלה

האם נשים חייבות במים אחרונים?

תשובה

מכיוון שכיום אוכלים עם סכו”ם והידיים לא מתלכלכות נשים פטורות ממים אחרונים (שבט הלוי ח”ד סי’ כג, תשובות והנהגות ח”א סי’ קעד). ורק אם הן נגעו בידיהן ממש באוכל יהיו חייבות ליטול מדינא.
ויש להעיר שיש לנטילת מים אחרונים טעמים עמוקים על פי הסוד, ולכן הגברים בכל מקרה נוטלים מים אחרונים ואף שידיהם נקיות לחלוטין. שבזהר הקדוש (תרומה) כתוב שעל ידי המים אחרונים המקטרגים לא נמשכים אחרי האדם, והמקטרג נקרא ‘חובה’ וזה הסוד במה שאמרו חז”ל (חולין קה:) “מים אחרונים חובה”. ולכן הכריעו הרש”ל, המגן אברהם, הברכי יוסף והגר”א שאפילו אם הידיים נקיות צריך ליטול מים אחרונים, כמו שהביא בשמם מרן המ”ב (סי’ קפא ס”ק כב). וכאמור כל זה הוא בגברים, אך אשה שיודעת שידיה נקיות אינה צריכה ליטול מים אחרונים.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לשיח?
אשמח לקבל את תגובתך!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.