שאלות ותשובות בנושאי הלכה עם הרב חיים אידלס

להעברת שאלות הלכתיות לחץ כאן

אנו שוהים בנופש בחו”ל עד אחר ט’ באב, מה הדרך הנכונה לנהוג לגבי המצעים המכובסים?

שאלה אנו שוהים בנופש בחו”ל עד אחר ט’ באב, מה הדרך הנכונה לנהוג לגבי המצעים המכובסים? תשובה המנח”י (ח”י סי’ מ”ד) והצי”א (חי”ג סי’ ס”א) התייחסו באריכות רבה לשאלה זו של מצעים המכובסים כאשר אנשים מתארחים במלון וכדומה. מסקנתם היא שמה שקיבלתם בתחילת שהותכם חדר נקי ומכובס הוא מכח העובדה שכך נוהגים בשירות החדרים בכל […]

האם אדם שמשמש כבעל הקורא של בית הכנסת אך אינו צם יכול לעלות לתורה?

שאלה האם אדם שמשמש כבעל הקורא של בית הכנסת אך אינו צם יכול לעלות לתורה? תשובה  מרן (תקס”ו ס”ו) כותב באופן פסקני שאסור שבעל הקורא והעולים יהיו אנשים שאינם צמים, וכך צריכים הספרדים לנהוג. אמנם האשכנזים צריכים לנהוג כדעת מרן המ”ב (שם סקי”ט) שאם הצום חל ביום שני או חמישי וכבר קראו לו לעלות לתורה […]

הליכה למקווה בצומות

שאלה האם מותר ללכת בצומות (מלבד יום כיפור וט’ באב) למקווה קודם התפילה ולבריכה לצורך פיזיותרפיה? תשובה  בין למי שנוהג ללכת כל יום למקווה או שצריך לטבול, ובין לאדם שהולך לבריכה משום צורך רפואי או לשם הנאה, פוסקים העטרת זקנים, הפמ”ג והשלה”ק (כפי שהביאם מרן המ”ב סי’ תק”נ) שבעל נפש יחמיר שלא ירחץ במים חמים […]

אמירת “אמת ואמונה” בשחרית

שאלה טעיתי ואמרתי בשחרית “אמת ואמונה” לאחר קריאת שמע ולאחר שחתמתי “גאל ישראל” והתחלתי בתפילת עמידה שמתי לב לטעות, מה היה עליי לעשות? תשובה יצאת ידי חובה של ברכות קריאת שמע, כך פוסק החיי אדם בשם רבנו מנוח, והביא מרן המשנה ברורה (סי’ ו ס”ק נ”ג) את דבריו. ובודאי לכתחילה צריך לומר את הברכה הראויה, ואם […]

אמירת “גאל ישראל” בלחש

שאלה: האם יש מקור למה שהחזנים מסיימים את “גאל ישראל” בלחש? תשובה: מרן השו”ע (סי’ סו) הכריע שאסור לענות “אמן” אחר “גאל ישראל” משום שזה הפסק. ומרן הרמ”א חלק על דבריו והכריע לענות “אמן”, אבל כבר פסקו השל”ה הקדוש והלבוש כדברי הזוהר שאין לענות “אמן”, כמו שהמלאך גילה למרן הבית יוסף שהחזיקו טובה בשמיים על […]

טבילת כלים משומשים – לבעלי תשובה

שאלה: אנחנו בעלי תשובה ויש לנו כלים שהשתמשנו בהם שנים בלי טבילה, האם עדיין צריך לטבול אותם? תשובה: כן, חובת הטבילה קיימת תמיד ולא משנה כמה זמן השתמשתם בכלי, כך פוסקים החכמ”א (ע”ג כ’), הבא”ח (סו”פ מטות) והערוך השולחן.

כיסוי כלי אוכל בשקית או נייר – פוטר מטבילה?

שאלה:  האם נכון הדבר שכאשר מכסים כלי בנייר או שקית כך שהאוכל לא נוגע בכלי- הכלי פטור מטבילה? תשובה:  מרן הגרש”ז כתב מכתב להגאן רבי צבי כהן (מחבר הספר ‘טבילת כלים’) ובו כתב שהדבר תלוי אם אופן אכילת המאכל הוא ע”י כיסוי בנייר או ניילון או שלא. לדוגמא, בשקית חלב אופן השימוש ושתיית החלב נעשה […]

הערה תוך כדי תפילה למתפלל ששכח לומר יעלה ויבוא

שאלה: היום ראיתי את המתפלל שלידי ששכח לומר ‘יעלה ויבוא’ ואמרתי לו (תוך כדי תפילת- לחש שלי) בשקט ‘יעלה ויבוא’, האם עשיתי נכון או לא? תשובה: שגה כבודו באופן שתיקן את חברו, כיוון שאתה עצמך באמצע שמונה-עשרה ואסור לך להפסיק בדיבור. מה שיכולת לעשות זה לרמוז לו בידיים או בקול שהוא יבין וייזכר כדי שלא […]

אמירת בית סופריהם בברכת על הצדיקים

שאלה כיצד יש לנהוג לגבי אמירת ‘בית סופריהם’ בברכת ‘על הצדיקים’? תשובה בסידור הרמ”ק כתוב במפורש את הנוסח ‘בית סופריהם’, ולחילופין בסידור הרמב”ם ועוד סידורים לא נכתבה פסקה זו כלל. אבל מצאתי בשם רבי פנחס מקאריץ זי”ע שאמר שכת ש”צ שר”י היא זו שהחדירה את המילה הזו. ונעיר שגם הפסקה ‘ועל חסדך הגדול באמת ובתמים […]

טבילת כלים בימי הסגר

שאלה שלום האם בימי הסגר חובה לטבול כלים ? רכשתי כלי זכוכית וסכום ואינני יכולה לטבול אותם האם יש היתר להשתמש בהם ללא טבילה? תשובה שלום וברכה, בודאי שחובה לטבול גם בעידן הזה כלים, גם כלי זכוכית שחובה לטבלם בברכה. אך מכיוון שלא ניתן לטבול, ולא ניתן לאכול אף אכילה עראית בלא טבילת הכלים, הדרך היא למכור אותם לגוי […]

מרור וחזרת בקערת הפסח

אחדשה”ט ובתפילה לבריאותם השלמה. ראשית תודה רבה על הזכות לשמוע את הדרשה לשבת הגדול. התחזקנו. שאלה רצינו לשאול, למעשה מרן האריז”ל כותב לשים גם מרור וגם חזרת בקערת הסדר, כיום המנהג הרווח לאכול כמרור סלאטין-חסה. האם יש עניין מיוחד לשים גם חזרת-חריין\או שורש במיוחד, משמע שזה כנגד היסוד, ולכן כן צריך לשים, אבל מצד שני, […]

מחצית השקל

פסק רבינו הרמ”א: י”א שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום. ומאחר ששלשה פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן ג’.. זכר למחצית השקל. ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה. וכתב הגרימ”ט בלוח א”י, שהמנהג לתת מחצית השקל אחרי מנחה. ויש נוהגים, שנותנים פעמיים זכר למחצית השקל, בערב פורים כאמור וכן בפורים […]

מתנות לאביונים

כתב בביה”ל בשם המאור: ולא יתן מתנות לאביונים קודם פורים, שמא יאכלוהו קודם יום הפורים. אם כן העיקר שהעני ייהנה מהנתינה ביום פורים עצמו. ולפי”ז פסקו המהר”י אסאד והמהרש”ם, שהמפריש מתנות לאביונים קודם פורים ע”י שליח ומגיע לידי העני בפורים עצמו, או שנותן לעני קודם הפורים אבל מַתְנה עמו שמעות אלו הם לצורך פורים – […]

שבת חזון – מנהגים

שאלה א) האם בשבת חזון מותר ללכת בבגדי חול? ב) האם יש למעט בזמירות בשבת זו? ג)האם נכון לומר “איכה אשא לבדי” בניגון איכה ו”לכה דודי” במנגינת “אלי ציון ועריה”? תשובה א) מרן הרמ”א (סי’ תקנ”א) כותב באופן פסקני בשם גדולי אשכנז (האגודה, המרדכי והרוקח) שאסור ללבוש בשבת חזון בבגדי שבת. ואם יוצא תשעה באב […]

כיוון עמידה בחופה בחו”ל

שאלה אני עתיד לערוך חופה וקידושין בחוץ לארץ, לאיזה צד יש לעמוד בשעת הברכות? תשובה הבאר היטב (אבהע”ז סי’ ס”א סק”ז) כותב שצריך לברך כנגד צד מזרח, וגם החתן והכלה צריכים לעמוד לצד מזרח וגבם לצד מערב. והמהרי”ל כותב שהפנים של החתן והכלה יהיו לצד צפון ואחוריהם לצד דרום. והכנסת הגדולה כותב שכיום לא מקפיד […]

ישיבה בשעת חופה

שאלה מה ההיתר לכך שכיום חלק מהציבור יושב בשעת חופה? תשובה אכן בהלכה מופיע שהציבור יעמוד בשעת החופה, אבל בעל השערים המצוינים בהלכה (סי’ קמ”ח) מבאר שמוטות החופה הופכות את החופה לרשות בפני עצמה, וכמו ספר תורה שמונח בארון שאין חיוב לעמוד בפניו, ועל כן אין חיוב לעמוד. ולדעתו מה שכתוב בהלכה לעמוד אמור לגבי […]

עקיפה של אח/ות בוגר/ת בשידוכים

שאלה שלום הרב, אחותי הגדולה עוד לא התחתנה, שמעתי שיש איסור לעקוף אותה בשידוכין כשאינה מסכימה (מחשש שהדבר יפגע בשידוכיה), כיצד יש לנהוג? תשובה בעקבות הסיפור של יעקב ולאה פסק הש”ך שהלכה כלבן הארמי, שקודם משדכים את הבוגרת ורק אז את הצעירה. אבל מהראוי שהאחות תמחל לאחותה ולא תפסיד מלוותר, שכן מי אמר שבגלל זה […]

שמירה על צניעות אצל בנות קטנות

שאלה שלום הרב, בתי בת חמש וברצוני לדעת מהו הגיל שהחל ממנו צריך להיזהר בהלכות צניעות אצל בנות קטנות? תשובה לעניין איסור נגיעה פסק מרן הגרש”ז (הלי”ש פ”כ) שהדין זהה לאיסור ייחוד, הוה אומר שמגיל שלוש אסור לגעת נגיעה של חיבה בילדה שאינה שלו. לעניין איסור ראייה והסתכלות, וממילא גם לעניין ק”ש למול חוסר צניעות, […]

מנהג שלא לאכול בשרי וחלבי באותו היום

שאלה הבן שלנו נוהג שלא אוכל באותו יום בשרי וחלבי, מה עלינו לעשות? תשובה יש לומר לו להפסיק עם זה ושינהג המתנה של שש שעות. ותספרו לו שבדיוק את אותה השאלה שאלו את הבן איש חי (תורה לשמה סי’ רי”ב), והוא הגיב בפסקנות שאדם לא צריך להיות יותר צדיק מהאריז”ל. נוסיף שמרן הרמ”א מביא שבכל […]

מתן מקדמה לרכישת מוצר בעתיד

שאלה האם מותר לתת דמי קדימה על מוצר על מנת לרכשו בהמשך במחירו הנוכחי? תשובה בעל האבני נזר (סי’ ריד) אסר את הדבר. אולם המהרש”ם (משפט שלום סי’ רט) התיר זאת, וכפי שכותב שם כך ‘עמא דבר’- הציבור נוהג. אולם כל הבעיה היא רק בנתינת סכום משמעותי, שאז היה מקום לומר שמשום הסכום המוכר מוזיל […]

איסור ריבית

שאלה שילמתי סכום כסף עבור בתי שתחי’ לחנות מוצרי חשמל, ולא קניתי עדיין דבר, רק סיכמתי שהמחיר יהיה לפי המחיר העכשווי ובתי תבחר איזה מוצר שתרצה. האם יש במעשה זה משום איסור ריבית? תשובה אכן יש בזה איסור ריבית של הקדמת מעות, משום שמצב זה נחשב כ”לא יצא השער”, שזהו העקרון שאנו נשענים עליו תמיד […]

אמירת קדיש לבת ללא אחים

שאלה אבי נפטר והותיר אחריו שלוש בנות בלבד, האם אני יכולה לומר קדיש לעילוי נשמתו? תשובה הבאר היטב (סי’ קל”ב) כתב בשם תשובות כנסת יחזקאל להתיר, אך התיר זאת רק בביתה ולא בבית הכנסת. וכך פסק למעשה השבות יעקב (ח”ב סי’ צ”ג). אולם הא”ר הביא מהחוות יאיר (סי רכ”ב) שזו חוכא ואטלולא שתאמר אף בביתה […]

עמידה בזמן אמירת קדיש

שאלה האם יש לעמוד בקדיש כשאומרים “אמן יהא שמה רבה”? תשובה הרמ”א (דרכ”מ סו”ס נ”ו) כותב שהמהרי”ל לא היה עומד בשעת קדיש וברכו, רק אם הקדיש תפס אותו מעומד אז לא היה מתיישב עד אחרי אמירת “אמן יהא שמה רבה”. ומסיים הרמ”א שהמנהג הוא כן לעמוד בשעת הקדיש. והעיר מרן המ”ב שכל זה הוא דווקא […]

תיקון ליל שבועות

שאלה א. תיקון ליל שבועות מיועד גם לאדם שיודע ואוהב ספר, לא עדיף ללמוד דף גמרא מאשר למלמל פסוקים? ב. מה בעניין חיוב עשיית תיקון ליל שבועות ביו”ט שני של גלויות? תשובה בעל הכה”ח הביא אסמכתאות לסדר לימוד זה מהזוהר הקדוש וכתבי האריז”ל. וגם החי”א כתב על כך באריכות בספר לב דוד שאם מרן השו”ע […]

תפילת ערבית בליל חג השבועות לפני צאת הכוכבים

שאלה רצינו להנהיג בבית הכנסת הגדול בעירנו להתפלל ערבית בליל חג השבועות לפני צאת הכוכבים, זה מיקל מאוד על המשך הערב והתיקון בלילה. היו שפקפקו על כך, האם הדבר מותר או בעייתי? תשובה יכולים אתם להקל לכתחילה, ואבאר בקצרה את הנימוק. המעיין בשל”ה הקדוש (ריש מס’ שבועות) ובמג”א (סי’ תצ”ד) יראה שהם כתבו שהעניין שצריך […]