שאלות ותשובות בנושאי הלכה עם הרב חיים אידלס

להעברת שאלות הלכתיות לחץ כאן

כיצד ניתן לחזור בתשובה כלפי אדם שטרם פטירתו אמר לבנו כי אינו סולח לי לעולם?

שאלה כיצד ניתן לחזור בתשובה כלפי אדם שטרם פטירתו אמר לבנו כי אינו סולח לי לעולם? תשובה אם יש כאן עניין ממוני, תלך לבית הדין ותסדיר מול הבן את הדבר והכל יבוא על מקומו כפי שיפסקו הדיינים כך ייפסק בבית דין של מעלה. אולם אם מדובר בעניין אישי ביניכם יש סדר בקשת מחילה שמופיע בשלחן ערוך […]

אנו נוהגים כמנהג האר”י ז”ל להלקות קודם יום-כיפור. א. האם יש סדר למלקות? ב. האם לעשות זאת קודם תפילת מנחה או לאחר מכן?

שאלה אנו נוהגים כמנהג האר”י ז”ל להלקות קודם יום-כיפור. א. האם יש סדר למלקות? ב. האם לעשות זאת קודם תפילת מנחה או לאחר מכן? תשובה האר”י הקדוש דווקא לא כל כך הקפיד על מלקות, כי כיום אין לנו מומחין בדור זה, ויש בכך צער בלבד, ואין מקום לצער את האדם בערב יום הכיפור שהוא יום-טוב. ואם לקה, […]

באגרת התשובה לתניא פרק ג’ כתוב חצות דמיחשב גם כן תענית בירושלמי (נדרים פרק ח הלכה א) ושני חצאי יום נחשבים לו ליום אחד לעניין זה. וכן לשאר עוונות כיוצא בהן. האם לפי הכתוב שני חצאי יום תענית נחשבים ליום תענית?

שאלה באגרת התשובה לתניא פרק ג’ כתוב חצות דמיחשב גם כן תענית בירושלמי (נדרים פרק ח הלכה א) ושני חצאי יום נחשבים לו ליום אחד לעניין זה. וכן לשאר עוונות כיוצא בהן. האם לפי הכתוב שני חצאי יום תענית נחשבים ליום תענית? תשובה ראשית יש להדגיש את דברי מרן השו”ע (או”ח סי’ תקעא), כי היושב בתענית וגופו אינו […]

במהלך השבת קפץ החשמל ונכבו האורות המזגנים והפלטות. קרוב משפחה שאינו שומר תורה ומצוות הרים את הפקק. האם מותר להנות מהמזגנים ולהשתמש בפלטות בשבת?

שאלה הייתה לנו שבת משפחתית ובבוקר קפץ החשמל ונכבו בוודאי האורות והמזגנים ומן הסתם גם הפלטות. במשפחה ישנם חילונים, ואחד מבני המשפחה הזהיר את דודו החילוני שהוא לא ירים את הפיוז. הדוד לא שמע בקולו והרים את הפיוז. א. האם מותר במהלך השבת להישאר באולם ולהנות מהאורות ומהמזגנים מחמת שלאו כל כמיניה לאסור עלי את השהות באולם. ב. […]

האם יש להקפיד שלא לרחוץ רגל על גבי רגל?

שאלה האם יש להקפיד שלא לרחוץ רגל על גבי רגל? תשובה כן, הגמרא (הוריות יג:) מנתה זאת כאחד הדברים הקשים לשכחה (גליון מהרש”א יו”ד סי’ קמו, בן איש חי (פ’ פנחס), כף החיים (יו”ד סי’ קטז)).

האם יש להקפיד על דברי הזהר (פ’ בשלח) שלא להכין מיום אחד ליום השני?

שאלה האם יש להקפיד על דברי הזהר (פ’ בשלח) שלא להכין מיום אחד ליום השני? תשובה לא ראינו מי שנזהר בזה (דברי תורה- מונקאטש מהדו”ת אות סט). והקומארנר (שלחן טהור סי’ קנח) כותב שכל מה שהקפידו הוא דווקא למה שהוא עיקר הסעודה ולא לדברים המתלווים לעיקר. וכן ודאי שמותר לקנות קניות עבור כמה ימים (לב חיים ח”ב […]

האם יש להקפיד שלא לאכול מקצה הלחם?

שאלה האם יש להקפיד שלא לאכול מקצה הלחם? תשובה לא, זהו מאמר שנהגו לומר ואין לו בסיס, כך כתב המנחת יצחק (ח”ט סי’ ח) שידע את כל התורה כולה. בעל טעמי המנהגים כתב בשם היערות דבש שאדרבה בקצה הלחם נאחזים החיצונים יותר והברכה מבטלת את כוחם.

אני מצונן מאד, איך עליי לנהוג בקידוש שלא להדביק את כולם?

שאלה אני מצונן מאד, איך עליי לנהוג בקידוש שלא להדביק את כולם? תשובה לעשות קידוש ומיד בסוף הקידוש לפני שאתה טועם לרוקן לכוס אחרת ממנה ישתו כולם, בעוד אתה תשתה מן הגביע שעליו קדשתה, כי המקדש צריך לשתות מהגביע. אמנם מרן (סי’ רעא) פסק שאין זו חובה לחלק מהדעות ואפשר שמישהו אחר ישתה. אבל לדעת הגאונים לא […]

מנהגנו לעשות הבדלה בעמידה וחמי עושה בישיבה, לפעמים רעייתי מבקשת לשבת כי היא בהיריון, איך עליה לנהוג?

שאלה מנהגנו לעשות הבדלה בעמידה וחמי עושה בישיבה, לפעמים רעייתי מבקשת לשבת כי היא בהיריון, איך עליה לנהוג? תשובה דעת מרן השו”ע (סי’ רצו) לומר הבדלה בישיבה, וכך פסק מרן הבן איש חי (פ’ ויצא) שזה המנהג בבגדד, וגם הכף החיים פלאג’י (סי’ לא) כותב שלפי הקבלה צריך לשבת. רק שהאשכנזים נהגו בעמידה משום שאין הם נותנים לכולם […]

האם נכון לפצל בין – 3 אבלים להיות בעלי תפילה, עד ישתבח, עד אשרי ומאשרי ועד סוף התפילה?

שאלה האם נכון לפצל בין – 3  אבלים להיות בעלי תפילה, עד ישתבח, עד אשרי ומאשרי ועד סוף התפילה? תשובה לא נכון לפצל, אין לזה משמעות. המשמעות היא לפי סדר העולמות, צריך שאחד יתפלל עד אשרי ומאשרי מתחיל סדר הפוך של אצילות בריאה יצירה ועשיה, אין טעם לחלק עד ישתבח, מעבר לזה זה מהווה גם […]

כיצד ינהג אדם שעשה קידוש קודם תפילת שחרית ורק לאחר מכן הסבירו לו שטעה?

שאלה כיצד ינהג אדם שעשה קידוש קודם תפילת שחרית ורק לאחר מכן הסבירו לו שטעה? תשובה הוא לא יצא ידי חובה בקידוש הראשון, ולכן צריך לקדש שוב בזמן הראוי (כך משמע מדברי הברכ”יסי’ רפו).

אדם שהיה חולה וישן בליל שבת, כיצד ינהג בבוקר לעניין קידוש כשמעוניין לשתות?

שאלה אדם שהיה חולה וישן בליל שבת, כיצד ינהג בבוקר לעניין קידוש כשמעוניין לשתות? תשובה שאלה זו כבר נשאלה בבית המדרש, והגאון בעל שערי דעה (ח”ב סי’ ב) הכריע שמכיוון שקידוש צריך להיות במקום סעודה, ולפני תפילת שחרית אי אפשר לעשות סעודה, אם כן לא חלה עליו חובת קידוש ויכול לשתות קודם התפילה מים או שתייה חמה. […]

ישנן מצלמות שמזהות תנועה ורק אז מתחילות להקליט, האם דינן שונה ממצלמה רגילה?

שאלה ישנן מצלמות שמזהות תנועה ורק אז מתחילות להקליט, האם דינן שונה ממצלמה רגילה? תשובה הגאון הגדול הגר”מ שטרנבוך שליט”א (תשוה”נ ח”ב סי’ קפט) פוסק שמותר לעמוד מול מצלמה שמותקנת בתחתית בנין, על אף שאתה יודע שאתה נראה בבירור, וכך יודעים שאתה ממתין ונמצא, משום שזה כמו לעבור מול מראה שגם בה לפני כן ראו דבר מה […]

הבעל קורא בבית הכנסת שלנו מסתכל תוך כדי הקריאה בחומש וקורא, האם הדבר מותר?

שאלה הבעל קורא בבית הכנסת שלנו מסתכל תוך כדי הקריאה בחומש וקורא, האם הדבר מותר? תשובה תלוי, אם הוא רואה פסוק בחומש ואחר כך קורא מתוך הספר הדבר מותר, אבל אם הוא וקרא ברצף את הדבר – אסור, כי הוא מוציא בוודאות מילים מהפה לפני שהוא קרא אותם מתוך ספר התורה, זו מסקנת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך […]

נפל לי הבורג שמחבר את ידית המשקף למשקף. האם המשקף בלי הבורג נהיה מוקצה?

שאלה נפל לי הבורג שמחבר את ידית המשקף למשקף. האם המשקף בלי הבורג נהיה מוקצה? תשובה כן, כי יש יכולת להשתמש במשקף בלי בורג, וחז”ל חששו שבשביל הנוחות יתקן בקלות את המשקף ויעבור איסור תורה. אמנם כשצריך אומן לתקן נתיר את השימש, לדוגמא משקף שנשברה לו הידית ולא רק יצא הבורג או משקף שכבר בערב שבת […]

בעז”ה יתברך נכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינו ע”ה ביום א’ (י’ באב תשעה באב נדחה), האם מותר להתקלח, להסתפר, ללבוש בגדי שבת, ללבוש נעלי עור, לאכול ולשתות? מה הדין לגבי ההורים, הסבים והסנדק? (השואל אשכנזי)

שאלה בעז”ה יתברך נכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינו ע”ה ביום א’, (י’ באב תשעה באב נדחה) האם מותר להתקלח, להסתפר, ללבוש בגדי שבת, ללבוש נעלי עור, לאכול ולשתות? מה הדין לגבי ההורים, הסבים והסנדק? (השואל אשכנזי). תשובה ראשית כל מזל טוב! תזכו לגדלו לתורה, חופה ומעשים טובים. מותר עד שבת לאבי ואם הבן, לסנדק ולמוהל […]

האם מותר לשים מכשיר בייביסיטר ליד תינוק בן חודשיים שסובל מקוצר נשימה?

שאלה האם מותר לשים מכשיר בייביסיטר ליד תינוק בן חודשיים שסובל מקוצר נשימה? תשובה מותר לכתחילה כי יש כאן חשש פיקוח נפש, אבל אם עושים כן בשל לחץ סתמי שהתינוק לא יפסיק לנשום, בלא עילה רפואית, יש לאסור משום אוושא מילתא וחסרון כבוד השבת (שבה”ל ח”א סי’ רל), על אף שאין בזה איסור, שהמכשיר פועל כל הזמן […]

חידשנו את ביהכנ”ס ורצינו לדעת מה עושים עם הבימה הישנה, עם הפרוכת של ארון הקודש, ועם המפה שעליה קראו בתורה. האם אפשר לזרוק או שצריכים גניזה?

שאלה חידשנו את ביהכנ”ס ורצינו לדעת מה עושים עם הבימה הישנה, עם הפרוכת של ארון הקודש, ועם המפה שעליה קראו בתורה. האם אפשר לזרוק או שצריכים גניזה? תשובה הבימה יכולה מעתה לשמש לתשמישי חול, כי כיום אין מציאות שישתמשו בספר תורה על הבימה עצמה, כי תמיד משתמשים בבימה כשעליה פרוסה מפה מעוטרת, ולכן הבימה והפרוכת נחשבות תשמיש דתשמיש […]

האם מותר לרכוש בשלושת השבועות מקסר חדש במקום זה שנשבר?

שאלה א. הלך המיקסר אחרי 20 שנה האם מותר לקנות חדש (צריכים אותו גם בימים הקרובים לבישול ואפיה) מתי לברך עליו אם כן? ב. הזמנתי קורקינט לפני י״ז והגיע עכשיו האם מותר להתחיל להשתמש? לברך? מתי? תשובה א. אפשר לקנות לכתחילה, כיון שאין זה נחשב למשא ומתן של שמחה שיש להחמיר (עיין שער הציון סקי”ג), כי הוא […]

האם גם אישה מחוייבת להשלים רמ”ח תיבות בקריאת שמע?

שאלה האם גם אישה מחוייבת להשלים רמ”ח תיבות בקריאת שמע? תשובה על אף שחז”ל לימדונו שלאישה יש רנ”ב איברים, מסקנת בעל המנחת אלעזר (ב כח) שגם אישה מחוייבת להוסיף ביחידות “א-ל מלך נאמן” על מנת להשלים לרמ”ח תיבות, משום שלא מכוונות רק כנגד איבריה שלה אלא גם כנגד איברים רוחניים שלמעלה.

לכאורה יש לעורר על המניינים בשטיבלאך שמתפללים אחרי זמן תפילה וקוראים קריאת שמע בברכותיה, הרי זו ברכה לבטלה כמו שפסק מרן השו”ע (או”ח נח ו), שצריכים לקרוא קריאת שמע בלי הברכות אפילו שעל ידי זה לא יסכמו גאולה לתפילה.

שאלה לכאורה יש לעורר על המניינים בשטיבלאך שמתפללים אחרי זמן תפילה וקוראים קריאת שמע בברכותיה, הרי זו ברכה לבטלה כמו שפסק מרן השו”ע (או”ח נח ו), שצריכים לקרוא קריאת שמע בלי הברכות אפילו שעל ידי זה לא יסכמו גאולה לתפילה. תשובה הדברים נכונים, ובכל זאת נמליץ טוב על הציבור שמיקל. נכון שמרן השו”ע פסק במפורש שאסור לברך ברכות […]

בחסדי ה’ החלמתי מקורונה והייתי בסכנת חיים ממשית, עד אשר חשבו שאני עומד ללכת לבית עולמי חלילה, וזיכה אותי הקב”ה לחיים חדשים. מהי הדרך הנכונה להודות לקדוש ברוך הוא?

שאלה בחסדי ה’ החלמתי מקורונה והייתי בסכנת חיים ממשית, עד אשר חשבו שאני עומד ללכת לבית עולמי חלילה, וזיכה אותי הקב”ה לחיים חדשים. מהי הדרך הנכונה להודות לקדוש ברוך הוא? תשובה בלב מלא הודיה נברך עליכם “ברוך מחיה מתים” ו”שהחיינו”, בברכת אורך ימים ושנות חיים בטוב ובשמחה. כתב מרן המשנה ברורה (סי’ ריח ס”ק לב): “כתבו האחרונים […]

האם גם היום יש להיזהר שלא לזרוק ציפורניים ברחוב?

שאלה האם גם היום יש להיזהר שלא לזרוק ציפורניים ברחוב? תשובה גם היום צריך להיזהר ולהקפיד על מה שכתוב בגמרא (נידה יז.) שכל מי שזורק צפורניו ברשות הרבים חייב בנפשו, ושהחשש הוא דווקא במקום שיש נשים בהיריון. אמנם הגמרא עצמה מלמדת שאן אדן מכנס את הציפורניים שעל גבי הקרקע ע”י מטאטא ומזיז אותן ממקומן אין הן מזיקות […]

האם מי שקיבל תוספת שבת בפלג המנחה, ורוצה לאכול דבר מה לפני שילך לתפילת קבלת שבת וערבית (שיתקיימו בזמנם בשקיעה) ולכאורה אינו יכול לעשות קידוש עם ברכת ‘מקדש השבת’ (כיון שסעודתו לא תמשך לתוך צאה”כ כדברי המהר”ל, וכן אינו עושה על לחם כדברי הגר”א), יכול לברך בפה”ג ואז לאכול?

שאלה האם מי שקיבל תוספת שבת בפלג המנחה, ורוצה לאכול דבר מה לפני שילך לתפילת קבלת שבת וערבית (שיתקיימו בזמנם בשקיעה) ולכאורה אינו יכול לעשות קידוש עם ברכת ‘מקדש השבת’ (כיון שסעודתו לא תמשך לתוך צאה”כ כדברי המהר”ל, וכן אינו עושה על לחם כדברי הגר”א), יכול לברך בפה”ג ואז לאכול? תשובה ראשית, יש להתייחס לעניין קידוש עם ברכת […]

קנינו בית חדש שנבנה על גבי קרקע חדשה, האם יש בכך איסור?

שאלה קנינו בית חדש שנבנה על גבי קרקע חדשה, האם יש בכך איסור? תשובה המקור לאיסור נמצא בצוואת רבי יהודה החסיד (אות טז- יז), אבל החת”ס (יו”ד סי’ קלח) כתב שיניח תרנגול ותרנגולת למעט זמן בבית, וזה נחשב כמו שכבר דרו שם ואז אין ממה לחשוש. ומעניין שבדע”ת (סי’ קעט) הביא משו”ת חיים ביד (יו”ד סי’ לב) […]